Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wanneer naar de Huisartsenpost?

De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts (of diens vervanger) op de volgende werkdag.

De huisartsenpost werkt uitsluitend volgens afspraak. Neem daarom altijd eerst telefonisch contact op via 020-4562000. In het telefoongesprek met de triagiste wordt aan de hand van uw antwoorden de urgentie van uw hulpvraag bepaald, daarnaast wordt er bekeken of u naar de post moet komen of dat de huisarts bij u een visite komt afleggen. 

Eerst telefonisch contact

Wanneer u belt met telefoonnummer 020-4562000 krijgt u één van onze triagisten aan de lijn. Dit zijn doktersassistenten of verpleegkundigen met een aanvullende opleiding om de urgentie van zorgvragen te kunnen bepalen. De triagist zal u vragen naar:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Indien uw leven in gevaar is, zal de triagist direct een ambulance of de huisarts laten komen. In alle andere gevallen vraagt de triagist u vervolgens:

 • Naam van uw huisarts;
 • Medicijngebruik;
 • Temperatuur (bij vermoeden van koorts);
 • Uw verzekeringsgegevens en polisnummer;
 • Meer details over uw klachten en vraag.

De triagist beoordeelt in eerste instantie uw klacht. De beoordeling vindt plaats aan de hand van protocollen en richtlijnen. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd. Op basis van uw hulpvraag besluit de triagist tot één van de volgende mogelijkheden:

 • Geeft zelf een advies. De door triagisten zelfstandig afgehandelde oproepen worden achteraf beoordeeld, nabesproken en geautoriseerd door de dienstdoende spoedarts;
 • Overlegt met of verbindt u door met de aanwezige huisarts of deze belt u terug;
 • Regelt een afspraak voor een bezoek aan post;
 • Regelt een visite door de huisarts;
 • Verwijst u alsnog naar uw eigen huisarts.

Neem een identiteitsdocument en actueel medicatieoverzicht mee

In het kader van de “Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg” is de huisartsenpost verplicht om patiënten te identificeren. Het is daarom noodzakelijk dat, wanneer u naar de huisartsenpost komt, u een geldig identiteitsdocument meeneemt. Dit kan zijn; een paspoort of identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. U dient dit document te tonen als u zich meldt aan de balie. Wanneer één van onze huisartsen u thuis bezoekt, zal deze u vragen naar een identiteitsdocument. Zorg er daarom voor dat u dit bij de hand heeft.

Als u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat de huisarts op de huisartsenpost dit weet. Het is daarom belangrijk om bij ieder contact met de huisartsenpost een actueel medicatieoverzicht bij de hand te hebben.

Bezoek aan huis

De huisarts van de huisartsenpost bezoekt patiënten thuis als deze door medische redenen niet in staat zijn om naar de huisartsenpost te komen. Voor deze visites heeft de huisarts de beschikking over een volledig uitgeruste en aangepaste auto van Meditaxi. De spoedarts wordt tijdens visites altijd bijgestaan door een chauffeur. Deze chauffeurs hebben een opleiding gevolgd waarin zij hebben geleerd om de huisarts zo snel mogelijk naar de patiënt te rijden en te assisteren.