Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Heeft u een klacht?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over Huisartsenpost Amstelland. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent.

U heeft een klacht. En dan?

Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie de kans geeft om daar waar nodig bij te sturen. Wanneer de huisartsenpost niet weet dat u ontevreden bent, kunnen wij niets ondernemen om uw klacht op te lossen. Wij stellen het daarom op prijs als u ons uw kritische opmerkingen doorgeeft.

Via het klachtenformulier kunt u uw klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van Stichting Huisartsenpost Amstelland. 

Indien u uw klacht schriftelijk kenbaar wilt maken, kunt u uw brief sturen naar onderstaand adres. 

Stichting Huisartsenpost Amstelland

T.a.v. de klachtenfunctionaris
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen

  • datum en tijdstip van het contact waarop de klacht betrekking heeft;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • een korte beschrijving van de klacht;
  • of u toestemming geeft voor inzage in uw medisch dossier voor zover dit van belang is voor de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Vermeldt u, bij de schriftelijke melding, in ieder geval: 

De klachtenprocedure

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra uw klacht binnen is ontvangt u een ontvangstbevestiging. De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt dan zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen contact met u op. De klachtenfunctionaris bespreekt met u de meest geschikte weg om uw klacht te laten behandelen.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

Opvang en registratie

U kunt uw ongenoegen uiten zodat de huisartsenpost hiervan kan leren en de situatie kan voorkomen in de toekomst. U heeft verder geen wensen met betrekking tot de klacht, met andere woorden het uiten van de klacht is voldoende. De aangeklaagde zal altijd op de hoogte gesteld worden van de klacht.

Bespreking

De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener. Daarna brengt hij/zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.

Bemiddeling

U wilt graag een gesprek met de betreffende zorgverlener. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bij dit gesprek aanwezig zijn. De klachtenfunctionaris heeft bij dit bemiddelingsgesprek de rol van onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar.

Oordeel

De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en geeft een advies aan de huisartspost en/of de betrokken zorgverlener. U krijgt na afloop van het onderzoek een brief waarin wordt vermeld tot welke uitkomst het onderzoek heeft geleid en welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen.

Andere klachtmogelijkheden 

Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost door Huisartsenpost Amstelland, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie waarbij de huisartsenpost is aangesloten. U kunt een geschil schriftelijk indienen. Het adres van de geschilleninstantie is:

Stichting DOKH
Robijnstraat 6
1812 RB Alkmaar

De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Geen kosten
Aan de advisering, ondersteuning en behandeling van klachten door de huisartsenpost zijn geen kosten verbonden. 

Privacy
Bij het registreren van uw klacht wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Indien klachtencasuïstiek wordt ingezet voor nascholing van huisartsen of kwaliteitsverbetering worden namen van de betreffende personen verwijderd.

De klachtenfunctionaris kan u informeren en/of adviseren over de klachtmogelijkheden. Wanneer u advies of bijstand nodig heeft kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Vanaf 1 januari 2019 hanteert Huisartsenpost Amstelland een nieuwe

klachtenregeling

waarbij uw klacht conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandeld wordt. De klachtenregeling heeft als doel signalen van onvrede en klachten zo laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk op te lossen.