Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Uitwisseling van medische gegevens

Voor een goed medisch advies op de huisartsenpost is het belangrijk dat uw gegevens opvraagbaar zijn bij uw huisarts. Daarom wisselt huisartsenpost Amstelland in beperkte mate medische gegevens uit met de huisartsen. Op deze manier kunnen de huisartsen op de huisartsenpost patiënten doeltreffender behandelen. 

Samenvatting van het dossier

Uw huisarts houdt van iedere patiënt in zijn eigen praktijk een dossier bij. Hierin staan al uw medische gegevens. Een deel van deze gegevens kan door de waarnemend huisarts op de huisartsenpost direct worden opgevraagd. Het gaat daarbij niet om het volledige dossier, maar om een samenvatting.

De samenvatting bevat de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • naam van uw zorgverzekeraar
  • naam van uw huisarts
  • overzicht van aandoeningen, ziekten of klachten die u hebt (gehad)
  • overzicht van de medicijnen die u zijn voorgeschreven op dit moment
  • overzicht van de medicijnen waarvan bekend is dat u ze niet verdraagt
  • informatie over allergieën en andere overgevoeligheden
  • overzicht van de onlangs uitgevoerde onderzoeken en verwijzingen naar specialisten 

Inzage en privacy

De patiëntenbelangenorganisaties en de huisartsen hebben afgesproken dat de samenvatting van uw medisch dossier op de huisartsenpost mag worden ingezien. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. De huisartsen hebben hun medisch beroepsgeheim en de doktersassistentes op de huisartsenpost hebben eveneens een geheimhoudingsplicht.

Wanneer u het er niet me eens bent….

Als u niet wilt dat de samenvatting van het medisch dossier op de huisartsenpost beschikbaar is, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u bij uw eigen huisarts aangeven door middel van het invullen van een formulier. Let op: dit is een ander formulier dan het formulier van het ministerie van VWS waarin u bezwaar kon maken tegen het opnemen van uw medische gegevens in het Landelijk EPD.

Uw eigen huisarts blijft op de hoogte

Wanneer u contact heeft gehad met de huisartsenpost (dit kan ook een telefonisch contact zijn), dan ontvangt uw eigen huisarts daarvan altijd een melding. Hierin staat bijvoorbeeld welk advies is gegeven. Of welke aandoening of letsel is vastgesteld door de huisarts op de huisartsenpost. Ook wordt vermeld welke medicijnen eventueel zijn voorgeschreven.

Voor vragen over de uitwisseling van gegevens kunt u overdag contact opnemen met het secretariaat van Stichting Huisartsenpost Amstelland of met uw eigen huisarts.