Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Missie en Visie

Hieronder vindt u de missie en visie van Stichting Huisartsenpost Amstelland.

De SHA heeft als primaire taak het exploiteren van Huisartsenpost Amstelland. Binnen deze taakstelling faciliteert de SHA spoedeisende huisartsenzorg in de avond- nacht en weekend (ANW) uren en op officiële feestdagen. Het zorgaanbod wordt gerealiseerd vanuit de volgende visie: het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg, waarbij de patiënt centraal staat.

De SHA richt zich op het versterken van de acute huisartsenzorg tijdens ANW-uren en officiële feestdagen, het verbeteren van de samenwerking binnen de spoedpost en het optimaliseren van de samenhang en samenwerking met acute ketenpartners.

De belangrijkste ketenpartners van de SHA zijn:

  • Spoedeisende hulp (SEH)
  • Ambulance voorzieningen (RAV)
  • Acute geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT)
  • Farmaceutische spoedzorg
  • Regionaal overleg acute zorg keten (ROAZ)

Daarnaast biedt de SHA een professionele werkplek, waarin werkneem(st)ers en medewerk(st)ers zich ondersteund weten en een werkklimaat waarin zij kunnen groeien en leren. Tevens biedt de SHA professionele ondersteuning aan alle aangesloten huisartsen.

De missie en visie van de SHA worden minimaal driejaarlijks herzien, naar aanleiding van nieuwe landelijke trends in de ANW-zorg.

ICT Strategie 2023-2025

De SHA zal in de komende jaren steeds meer afhankelijk worden van goedwerkende ICT. Bestaande processen zullen (verder) worden geautomatiseerd. Daarnaast wordt door elektronische koppelingen met externe systemen meer en beter informatie uitgewisseld. Dit zorgt voor meer efficiëntie, data-integriteit (minder fouten) en het vermindert de arbeidsdruk binnen primaire proces.

Uitgangspunt is dat ICT de bedrijfsprocessen ondersteunt (en niet omgekeerd).

Deze ICT oplossingen zelf moeten echter wel voldoen aan wetgeving die steeds meer eisen stelt aan beveiliging, afscherming, archivering en vastlegging (logging) van data. Dit zorgt ervoor dat ICT steeds uitgebreider en complexer wordt, maar tegelijk voor de gebruiker toegankelijk en eenvoudig moet blijven.

De ICT strategie voor 2023 -2025 is de verdere realisatie van een goed werkbare ICT omgeving die ondersteunend is aan de bedrijfsprocessen en die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Speerpunten voor 2023-2025 zijn een verdere integratie/koppeling met ketenpartners, optimalisering van rapportage en uitfasering van “papieren” datastroom.