Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kwaliteit van zorgverlening

Eens in de drie jaar voert huisartsenpost Amstelland een ervaringsonderzoek uit onder patiënten. Patiënten die contact hebben gehad met de huisartsenpost wordt gevraagd een enquête in te vullen. Op basis van de resultaten van deze enquête wordt gekeken op welke punten de huisartsenpost de kwaliteit van zorgverlening kan verbeteren.

In het meest recente onderzoek (2022) beoordeelden de patiënten huisartsenpost Amstelland met een 8,1. Een mooi resultaat.

Over het algemeen zijn de respondenten dus tevreden over de zorg die door zowel de huisarts als de triagist is verleend en over de organisatie van de huisartsenpost. Een aandachtspunt bleek de informatieverstrekking m.b.t. de (eventuele) wachttijd. Naar aanleiding hiervan is nu op het wachtkamerscherm te lezen hoe lang de gemiddelde wachttijd is.

Indien u aanvullende informatie wenst over de kwaliteit van zorgverlening zoals ervaren door patiënten, kunt u ook terecht op www.zorgkaartnederland.nl

Terug naar overzicht